www.powwow.cz – stránky českých powwow

The Grass Dance

„Tanec trávy“

      

Historie: Grass Dance je jedním z vůbec nejstarších tanečních stylů, byl to tanec válečnických spolků. Jako snad u všech tanců původních obyvatel Severní Ameriky, i u tance trávy existuje mnoho příběhů o tom, jak tento tanec vzniknul. Jedna legenda vypráví o chromém chlapci z kmene Kríjů (Cree), který si velmi přál tancovat. Jednoho dne se proto vydal na kopec, aby se tam pomodlil a poprosil o radu. Ačkoliv kopec nebyl vysoký, cesta byla pro chlapce velmi namáhavá. Když se pak rozhlížel po prérii, rozprostírající se pod ním, viděl trávu, jak se ve větru pohupuje, kolébá, střemhlavě padá dolů a zase se zvedá, aniž by se musela pohnout z místa. V tu chvíli chlapce napadlo, že ten nádherný tanec trávy by mohl být i jeho tancem. Od té doby jej pak tančil na každé slavnosti.

Jiné prameny uvádí, že tanec trávy vznikl tím, jak průzkumníci pátrali po novém vhodném místě pro tábořiště či po místě, kde by se mohla konat setkávání. V nových oblastech byla totiž tráva velmi vysoká, a tak museli průzkumníci trávu nejdříve „udupat“, aby vůbec zjistili, jak vypadá terén pod ní, případně tím nový prostor upravit tak, aby byl použitelný k zamýšleným účelům. Stejným způsobem byla připravována i taneční aréna. Dá se věřit, že mnohé pohyby, které jsou dodnes tanečníky Grass Dance používány, mohly vzniknout právě tímto způsobem.

Podle Adolfa Hungry Wolfa byl tanec trávy původně tančen jako posvátný obřad, jako součást dlouhého, uceleného a složitého ceremoniálu válečnických spolků. Tyto válečnické spolky se objevovaly napříč různými kmeny plání. Určité prvky těchto původních tanců trávy se kontinuálně vyvíjely až do podoby současných zvyků tanečníků na powwow. Jako příklad Hungry Wolf uvádí zvyk válečnického spolku kmene Omaha, nazývaného Hethushka, jehož vůdce nosil tzv. „vraní pás“ (crow belt) ozdobený pery orla či celým vycpaným dravcem. („Vraní“ se pás se nazýval proto, že mnoho jiných kmenů používalo místo orla právě vrány či havrany) Tento „vraní pás“ byl prvním předchůdcem současných bustlů. Ostatní členové společenství pak nosil za svými pásky trsy trávy, které symbolizovaly jejich válečné údery (coups) či bizony. Podle toho se údajně tento tanec nazývá tancem trávy. (Jiné zdroje tvrdí, že název vznikl od používání za pásky zastrčených spletených copů tzv. sladké trávy (sweetgrass), tedy tomkovice vonné (Hierochloë odorata).)

Adolf Hungry Wolf dále uvádí, že některé ze zvyklostí Grass Dance byly někdy v polovině devatenáctého století předány kmenem Omaha kmeni Sújů (Sioux), respektive národu Lakotů. V lakotštině pak tanec dostal název „Spolkový tanec Omahů“ (Omaha Society Dance). Jak se tanec šířil mezi další kmeny, byl obohacován o mnoho dalších změn. Zatímco původně byl jen jednou ze součástí mnohem složitějšího obřadu, postupně se stával hlavním účelem celých spolků. Byly pro něj vytvářeny nové písně, podobné těm, které původně Lakotové dostali od Omahů, i nové součásti kostýmu (např. headroach). V rezervacích vznikaly nové skupiny tanečníků tance trávy, které se dělily o své znalosti i o prvky svých tanečních kostýmů s dalšími sousedy, až se kolem roku 1900 stal Grass Dance jedním z nejrozšířenějších „mezikmenových“ tanců vůbec.

Popis tance: Tanec trávy je tancem pružnosti. Pohyby, které tanečníci vykonávají jsou plynulé a zároveň překvapující. Jedná se o velice náročný tanec, který vyvolává v divákovi pocit neskutečné ohebnosti jeho představitele. Figury používané v Grass Dance jsou často v pokrčených kolenou, tanečník se postupně dostává až téměř k zemi a opět se zvedá. „Dokáže provést sérii úžasně komplikovaných pohybů tak, že vypadají naprosto jednoduše, a poté celou posloupnost znovu zopakovat dokonce i pozpátku.“4 Tanec trávy je ladným tancem celého těla. Víc než kterýkoli jiný taneční styl na powwow. Právě to, že tanečník zapojí všechny části trupu, dodává tanci zdání tak vysoké flexibility. Plynulost pohybů působí velmi ladně i při rychlém tempu tance.

Každý tanečník má svou vlastní nápaditou choreografii. Tanec trávy může předvádět situaci v bitvě, porážku nepřítele nebo hledání obřadního místa na pláních. Výkladů je mnoho, stejně jako krokových variací, které tanečníci používají. Grass Dance je velmi oblíbenou kategorií, tančí ji chlapci a muži všech věkových kategorií.

Kostým: Kostým tanečníků tance trávy prošel dlouhým vývojem, jehož výsledkem je barevná záplava třásní, látek a aplikací vlnící se v rytmu bubnu. Tanečníci na sobě mají košile (či trika) a sportovní trenýrky, které sice tvoří základní část oděvu, ale ve výsledku téměř nejsou vidět. Kolem krku mívají uvázané šátky či nejrůznější nákrčníky. Košile většinou překrývají „ponča“, která tanečníci nosí. Ty však nemají rukávy a jsou velmi krátká, bohatě zdobená a pošitá třásněmi. Neodmyslitelnou součástí kostýmu je jako u všech mužských tanečních kategorií bederní rouška, upevněná na pásku společně s „postranicemi“. Bederní rouška i „postranice“ jsou bohatě ozdobeny třásněmi, bývají na nich našité i nejrůznější látkové aplikace, stejně jako na košilích. 

Třásně, které jsou nejdominantnějším prvkem kostýmu tanečníka Grass Dance, jsou vyráběné z vlny, stužek nebo dalších nejrůznějších pestrobarevných materiálů. Je jimi pokryta většina dílů tanečníkova oblečení. Na nohou, kde není na co třásně upevnit, nosí tanečníci samostatné řemínky s našitými třásněmi. Právě pohyb všech těchto třásní pak při tanci připomíná trávu vlnící se ve větru na prérii.

Na hlavě mají tanečníci tance trávy připevněné head roache, tradiční mužskou ozdobu hlavy. Ta je vyráběna z chlupů ursona, které jsou připevněny na podložce. Tato podložka je pak k hlavě přichycená tzv. spreadrem. Uprostřed head roache nosí tanečníci dvě orlí pera. Někdy mívají v přední části upevněné ještě dvě tyčky z pružného materiálu, na jejichž konci jsou chomáčky chmýří. Ty pak svým houpavým pohybem zvýrazňují pohyb hlavy při tanci. Další ozdobou, kterou tanečníci používají, jsou korálkové čelenky či drobné řetízky korálků, v jejichž středu jsou korálky vyšívané rozety. Ty pak částečně překrývají čelo.

Na předloktí mívají tanečníci téměř všech kategorií korálky vyšívané nátepníky, představitelé Grass Dance nejsou výjimkou. V rukou muži tančící tanec trávy drží lapače snů, šátky, vějíře, zrcátka, taneční hůlky či spletené copy „sladké trávy“ (viz výše). Někteří však upřednostňují volnost rukou, ve kterých nedrží nic.

Pod koleny mají tanečníci Grass Dance, stejně jako ostatních mužských kategorií, připevněné bílé kožešiny, které jim obepínají lýtka a holeně. Těsně nad kotníky pak mívají pás s rolničkami či kravskými zvonci. Obuté mohou mít buď klasické mokasíny nebo sportovní boty s pevnou podrážkou, dozdobené tradičním způsobem.

Vlnící se záplava třásní je doplňována drobnými precizně vyrobenými ozdobami a tvoří tak nádhernou podívanou plnou barev.


4 Historie a vývoj powwow, Zoetig Dennis, Black Shadow Press, 2000