www.powwow.cz – stránky českých powwow

 

Co je to powwow ?

Základem těchto setkání je tanec a zpěv severoamerických indiánů. Na některých powwow se v tanečních kategoriích i soutěží, na některých ne.
Powwow je především jednou z živoucích tradic indiánských národů, která se vyvíjí a přejímá do sebe mnoho okolních vlivů. Je známkou toho, že tradice, které navazují na odkaz předchozích generací, nejsou mrtvé a dál se rozvíjí.

 

Oficiální videa Czech Powwow


22nd Czech Powwow 2017, Pája Junek  


21st Czech Powwow 2016, Pája Junek  

Historie tance a zpěvu je u indiánských národů mnohem delší, než existence samotných powwow, která jsou poměrně novodobou záležitostí. Slavnosti powwow však měly (a mají) na utváření této stránky indiánské kultury veliký vliv, neboť právě zde jsou drobné dílčí proměny realizovány a časem se stávají součástí tradice.

Velký význam má powwow pro společenský život severoamerických indiánů. Vlastně bych si troufla říci, že v současné době je to význam hlavní. Původní obyvatelé Severní Ameriky se na powwow setkávají a vzájemně se tím podporují v udržování tradic své kultury. To má obrovský význam pro mnoho lidí, kteří mohou být prostřednictvím takových setkání hrdí na svůj původ v době, kdy jejich národy postupně ztrácejí svou identitu. Powwow se zúčastňují příslušníci téměř všech kmenů Severní Ameriky, indiáni žijící v rezervacích i ve městech.

Powwow se pro nás stalo, stejně jako pro americké indiány, jednou z oslav našeho „indiánského“ života a slavností, na které potkáváme své přátele.

Čikala a Karolina

Aktuálně / Next Powwows

23rd Czech Powwow
17.3.2018 – Kladno

POZVÁNKA
INVITATION


24.2.2018

29.Winter-Powwow in Taucha, Německo

7.4.2018
16. Wiosenne Powwow Uniejów, Polsko

14.4.2018
Twin Hills Powwow, Velká Británie

21.4.2018
28th Copenhagen Powwow, Dánsko

9.-10.6.2018
7. Frankfurt – Powwow, Německo

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR