www.powwow.cz – stránky českých powwow

 

Milí přátelé,
s velkou lítostí Vám oznamujeme, že Czech Powwow se v březnu 2023 neuskuteční. Přes dlouhá jednání a veškerou snahu obou stran se nám nakonec bohužel nepodařilo zajistit jarní termín pro powwow v Kladenské sportovní hale. Kvůli tomu se 25th Czech Powwow odkládá na březen 2024 a moc se těšíme, až všichni tancem a zpěvem oslavíme konec složitých časů, které nás potkaly. Odklad nás mrzí, všichni jsme doufali, že po tak dlouhé odmlce se nám powwow podaří znovu restartovat. Setkání nám chybí opravdu všem. Nicméně 11. 3. 2023 se uskuteční alespoň nesoutěžní powwow komunitního charakteru zaměřené zejména na setkání příznivců kultury původních obyvatel Severní Ameriky, kterou bude organizovat přímo spolek Indian Corral (pořadatelský tým Czech Powwow bude zapojen pouze částečně), a to v jiné, menší, sportovní hale. Informace o této události sledujte na stránkách www.indiancorral.cz , případně na
https://www.facebook.com/indiancorral.cz .

 

 

Dear friends,
we must announce You with the greatest sorry, that the Czech Powwow will not take place in March 2023. Although we and the management of the Kladno sport hall tried to do our best, there were some complications with spring terms for our powwow which we could not overcome this time. That is the reason why the 25th Czech Powwow must be postponed to March 2024 and we are looking forward so very much to celebrate the end of these hard times by singing and dancing together in the dance arena. We are really sorry for the postponement, because we all hoped, that after such a long pause, there will be a restart of our powwow. We all miss the gathering so very much! Anyway, there will be another event on March 11th 2023, organized by the society Indian Corral W.I. (the powwow comittee of the Czech Powwow will be involved only partially) in another, smaller, venue. But to avoid any confusions, please be aware that the character of this powwow will be very different from what you know as Czech Powwow (eg. it won´t include any dance competitions) and is intend to be more a gathering for the members of the Indian Corral society and the people around than an international powwow. However, more information about this event will follow at
https://www.facebook.com/indiancorral.cz .

 

 

Co je to powwow ?
Základem těchto setkání je tanec a zpěv severoamerických indiánů. Na některých powwow se v tanečních kategoriích i soutěží, na některých ne.
Powwow je především jednou z živoucích tradic indiánských národů, která se vyvíjí a přejímá do sebe mnoho okolních vlivů. Je známkou toho, že tradice, které navazují na odkaz předchozích generací, nejsou mrtvé a dál se rozvíjí.

Oficiální videa Czech Powwow


24th Czech Powwow 2019, Pája Junek  


23rd Czech Powwow 2018, Pája Junek  

Historie tance a zpěvu je u indiánských národů mnohem delší, než existence samotných powwow, která jsou poměrně novodobou záležitostí. Slavnosti powwow však měly (a mají) na utváření této stránky indiánské kultury veliký vliv, neboť právě zde jsou drobné dílčí proměny realizovány a časem se stávají součástí tradice.

Velký význam má powwow pro společenský život severoamerických indiánů. Vlastně bych si troufla říci, že v současné době je to význam hlavní. Původní obyvatelé Severní Ameriky se na powwow setkávají a vzájemně se tím podporují v udržování tradic své kultury. To má obrovský význam pro mnoho lidí, kteří mohou být prostřednictvím takových setkání hrdí na svůj původ v době, kdy jejich národy postupně ztrácejí svou identitu. Powwow se zúčastňují příslušníci téměř všech kmenů Severní Ameriky, indiáni žijící v rezervacích i ve městech.

Powwow se pro nás stalo, stejně jako pro americké indiány, jednou z oslav našeho „indiánského“ života a slavností, na které potkáváme své přátele.

Čikala a Karolina

 

Aktuálně
Next Powwows


2023

29.4.
30. Kopenhagen-Powwow
Dánsko


24.-25.6.
10. Frankfurt-Powwow
Německo


7.-10.7.
West Knoyle Powwow
Velká Británie


25.-28.8.
2. Red Leaves Powwow in Malmö
Švédsko


16.9.
20. Grimma-Powwow
Německo


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR