www.powwow.cz – stránky českých powwow

Dear friends,

we would like to announce You with the greatest sorry, the Czech Powwow will not take place in March 2021. It doesn´t seem to be possible that the epidemic situation will improve enough to enable us to make a gathering such as powwow. However, we believe that we all will celebrate the end of these hard times by singing and dancing together in the dance arena one day. Until then, keep the drum beats in Your hearts and stay healthy!

Yours sincerely,

Czech Powwow commitee


Milí přátelé,

s lítostí Vám oznamujeme, že Czech Powwow se v březnu 2021 konat nebude. Bohužel se nezdá, že by se epidemiologická situace mohla zlepšit natolik, abychom uskutečnili takové setkání jako je powwow. Věříme však, že jednoho dne všichni tancem a zpěvem oslavíme konec těchto těžkých časů. Společně, v taneční aréně. Do té doby Vám přejeme, abyste zůstali zdraví a uchovali si zvuk bubnu ve svých srdcích!

S pozdravem a přáním všeho dobrého,
Váš pořadatelský tým Czech Powwow

 

 

Co je to powwow ?

Základem těchto setkání je tanec a zpěv severoamerických indiánů. Na některých powwow se v tanečních kategoriích i soutěží, na některých ne.
Powwow je především jednou z živoucích tradic indiánských národů, která se vyvíjí a přejímá do sebe mnoho okolních vlivů. Je známkou toho, že tradice, které navazují na odkaz předchozích generací, nejsou mrtvé a dál se rozvíjí.

 

Oficiální videa Czech Powwow


24th Czech Powwow 2019, Pája Junek  


23rd Czech Powwow 2018, Pája Junek  

Historie tance a zpěvu je u indiánských národů mnohem delší, než existence samotných powwow, která jsou poměrně novodobou záležitostí. Slavnosti powwow však měly (a mají) na utváření této stránky indiánské kultury veliký vliv, neboť právě zde jsou drobné dílčí proměny realizovány a časem se stávají součástí tradice.

Velký význam má powwow pro společenský život severoamerických indiánů. Vlastně bych si troufla říci, že v současné době je to význam hlavní. Původní obyvatelé Severní Ameriky se na powwow setkávají a vzájemně se tím podporují v udržování tradic své kultury. To má obrovský význam pro mnoho lidí, kteří mohou být prostřednictvím takových setkání hrdí na svůj původ v době, kdy jejich národy postupně ztrácejí svou identitu. Powwow se zúčastňují příslušníci téměř všech kmenů Severní Ameriky, indiáni žijící v rezervacích i ve městech.

Powwow se pro nás stalo, stejně jako pro americké indiány, jednou z oslav našeho „indiánského“ života a slavností, na které potkáváme své přátele.

Čikala a Karolina

Aktuálně
Next Powwows

(plánované – planned)

 

26.-27.6.2021
All Nations Powwow, Velká Británie

17.7.2021
32nd Twin Hills Powwow, Velká Británie

6.-8.8.2021
10. ITF-Powwow in Hallbergmoos, Německo


11.-12.8.2021

All Nations Powwow, Velká Británie


13.11.2021

Annual Veterans Powwow, Velká Británie

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR