www.powwow.cz – stránky českých powwow

Tanec na powwow


Nevím, proč je na světě ten, který netančí.
Ben Černý Medvěd

 

 Taneční pohyby – B.Mason, Ablákela


Tanec je základní složkou všech obřadů u všech indiánských kmenů Severní Ameriky. Kmeny mají různé tance, ale všichni Indiáni přesně vědí, k čemu slouží. Některé tance mají hluboké kořeny a legendární původ. Indiáni tančili velmi rádi a taneční kroky často určovaly dávné kmenové zvyky. Každý z tanců měl jakéhosi „strážce tanců“. Tito strážci předávali tance z generace na generaci. Ve své podstatě Indiáni ukazovali při tancích to, co se odehrávalo nejen v nich samých, ale i kolem nich. Tanečníci předváděli zvířata, události, nadpřirozené věci, vrtěli se, vyskakovali a často hrabali jako koně nebo bizoni. Tanečníci se pohybovali v rytmu bubnování, které pro Indiány symbolizuje srdeční puls a základní rytmy veškerého života.

Vyjádření tancem a hudbou znamená způsob, jak si udržet svou historii, kulturu a vědění.


Čikala

 

TANEC NA POWWOW  Karolina Majerová, ilustrace Helena Rendlová Sihasapawin

Soutěžní tanec na powwow by dnes mohl být považován za poměrně náročný sport, a to především u moderních tanečních kategorií. Pro každého soutěžícího tanečníka je nutná dobrá dlouhodobá příprava.

Tanečníci soutěží v kategoriích podle tanečního stylu a věku. Co se týče druhého zmiňovaného rozdělení, vypadá takto:
Ti nejstarší soutěží v tzv. Golden Age kategorii, tedy kategorii zlatého věku (tanečníci starší šedesáti let). Samostatnými skupinami jsou pak dospělí, teenageři a děti (tato kategorie se často nazývá Tiny Tots). Indiánská kultura je kulturou, která si nejen hluboce váží starých lidí, ale která si také velmi považuje těch nejmladších – jim mohou předat kulturní odkaz, který se předává z generace na generaci. Proto každé dítě, které na powwow tančí, bývá organizátory odměněno.

Pro všechny soutěžní styly a kategorie platí tři základní pravidla: 1) udržovat rytmus s hudbou, 2) neztratit žádnou součást kostýmu, 3) skončit přesně na poslední úder bubnu (jak je popsáno v článku o hudbě na powwow).

Porotci, kteří posuzují vítěze soutěží, jsou sami často bývalí šampióni. Vyhrát soutěž je skutečně obdivuhodným výkonem. Někteří indiáni tvrdí, že „stát se šampiónem se dá srovnat s výhrou v olympijské soutěži“.1 Pravdou je, že každý vítěz musí předvést naprosto oslnivý výkon a znalost toho, co předvádí. Hodnocen bývá také kostým s ručně vyráběnými doplňky.

Mimo soutěžních tanců, se na powwow můžete setkat s množstvím společenských a mezikmenových (intertribal) tanců. (Mezikmenové tance jsou někdy také nazývány „Tanci pro všechny“ a může se jich zúčastnit skutečně kdokoliv). Společenské tance se tancují buď v kruhu ve velkých skupinách nebo ve dvojicích a připomínají tak evropské párové tance. I proto jsou velmi populární. Při těchto tancích jsou diváci, po vyzvání moderátora slavnosti, přizváni do taneční arény.