www.powwow.cz – stránky českých powwow

Northern Men´s Traditional Dance

 „Mužský tradiční tanec severního stylu“

        

Historie: Mužský tradiční tanec vychází z původních kmenových tanců. Jeho vznik proto nelze datovat, tanec byl vždy součástí každé kultury. Původní obyvatelé Severní Ameriky svým tancem znázorňovali události, které prožili v bitvě nebo na loveckých výpravách. Tancem také často napodobovali chování určitého zvířete. Některé jiné tance však měly ceremoniální význam a byly součástí obřadů.

Současná podoba mužského tradičního tance severního stylu se začala objevovat koncem 19. století. Za její hlavní představitele jsou považováni příslušníci kmene Sújů (Sioux), kteří přejímali od ostatních kmenů nejrůznější doplňky a používali je pak při tanci. Nejvýraznějším příkladem je bustle, který poznali od kmene Omahů (Omaha).

Mužský tradiční tanec je na powwow velmi populární kategorií a ačkoliv se dále vyvíjí a přejímá do sebe prvky kultur všech kmenů, které ho nyní tancují, stále reprezentuje tradiční formu pohybu a umění jednotlivých severoamerických indiánských národů. Některé kmeny si zachovaly i na současných powwow svůj velmi specifický tradiční mužský tanec, který je při soutěžích sice hodnocen společně s panindiánským tradičním tancem, přesto se od něj v mnohém liší. Krásným příkladem může být tanec vrány, pocházející od kmene Vraních indiánů (Crow). Ten napodobuje pohyb ptačího hejna. Jsou to pohyby vran, které poskakují po bojišti. Podobný je i Chicken Dance, který je charakteristický pro některé kmeny severních plání, ale v současnosti získává poměrně velkou popularitu a je možné, že se rozšíří od tanečníků ze severu země i do jižních oblastí.

Základem tohoto tance je symbolika, která se týká jak tanečních pohybů, tak i součástí kostýmu. V historii nemohl každý tanečník nosit všechny rekvizity, které se nyní při tanci běžně používají a pro jejichž nošení již neplatí žádná pravidla. „Celý bustle reprezentoval bitevní pole. Dva „rohy“ představovaly bojovníky, ten nalevo, blíže k srdci, přítele a ten druhý nepřítele. Růžice představovala šípy trčící z padlých bojovníků. Peří představovalo peří třepetající se nad bitevním polem, jak nad ním poletovali práci.“2 Orlí pera znázorňovala to, že daný bojovník vykonal statečný čin, rolnička zase symbolizovala válečné zranění. I zdobení slavnostních košil a legin mělo svůj respektovaný a pevně daný význam. U mnoha částí kostýmu dnes však bohužel již není známa původní symbolika. Koncem 19. století začaly být navíc tanečníky používány další „bělošské“ doplňky, jako jsou látkové košile, zrcátka, stužky a korálky.

Legenda kmene Vran (Crow) vypráví o významu jednotlivých částí kostýmu legendu. Kdysi jeden z mužů uslyšel v noci volání, které znělo jako výkřik „On je tady!“. Vstal a běžel na místo, odkud volání přicházelo. Tam spatřil dva tanečníky a jednoho dalšího indiána, který byl na zemi. Oba tanečníci mu pomohli vstát a přivedli ho do taneční arény. Tento muž jim vyjádřil vděčnost tím, že je naučil velmi mnoho věcí, pomaloval jim tváře barvami a věnoval jim zvířecí kožešinu, aby si ji upevnili nad kotníky. Řekl jim, že tato kožešina představuje zvíře jako je bizon nebo medvěd. Kožený opasek znázorňuje hada a orlí pera v head roachi symbolizují lovce. Každá část kostýmu má svůj určitý význam. Ten muž, kterého tanečníci kmene Vraních indiánů přivedli do arény, byl těmito věcmi obdarován, aby je přinesl zpět lidem. Jsou to věci, které vzdávají úctu zvířatům.

Popis tance: Pro mužský tradiční tanec severního stylu jsou charakteristické rytmické pohyby nohou a prudké pohyby ramen. Tento tanec je jedním z nejpůsobivějších, ale zároveň také nejdůstojnějších indiánských tanečních stylů. Každý tanečník má svoji osobitou choreografii a často se svým tancem snaží vyjádřit nějaký příběh. V příběhu se snaží držet jen základní linie, každý pohyb nemusí detailně zobrazovat konkrétní události, které má tanec symbolizovat.

Tanečníkovy pohyby ještě více zdůrazňuje head roach, ve kterém se točí a pohybují orlí pera a především bustle.

Tradiční tanečníci obvykle tancují při soutěži tři tance – Straight Song, Crow Hop a Sneak-Up.

Kostým: Ozdobami, které vás u tradičního tanečníka na první pohled zaujmou, jsou bustly (ozdoba z per, kterou si tanečníci upevňují na bedra). Původní omažské (Omaha) a sújské (Sioux) bustly byly kruhové. Časem však byly přetvořeny na větší, nejčastěji ve tvaru písmene „U“. Přesto je možné se s kruhovými bustly stále setkat.

Základními prvky oděvu jsou bederní rouška, upevněná na opasku spolu s „postranicemi“ a látková košile, často zdobená našívanými stužkami. Přes tuto košili mívají tanečníci vydří náprsenky se zrcátky či náprsenky kosticové. Na nohou mají dále tradiční leginy nebo moderní sportovní trenýrky, pod koleny mívají upevněny pásky s rolničkami a lýtka překrývají bílé kožešinové ozdoby. Obuti jsou v korálky vyšívaných mokasínech.

Na rukou mívají korálky vyšívané nátepníky, na levé paži pak bývá upevněn symbolický malý taneční štít. Tento štít je většinou pomalován osobními ochrannými vzory tanečníka. Dále mají tanečníci v rukou řadu dalších předmětů, ať už s ceremoniálním nebo původně válečnickým či loveckým významem. Mohou to být lapače snů, nejrůznější zbraně (ať už napodobeniny sloužící jen k tanci nebo opravdové funkční) či pouze ozdobené taneční hůlky.

Na hlavě tradiční tanečníci mívají head roach, ozdobu z ursoních chlupů, ve které jsou upevněna dvě orlí pera tak,
aby se otáčela společně s pohyby tanečníkovy hlavy.2 Příručka Omaha, vydána sdružením Indian Corral W.I. v roce 1998